22/03/2016

Tietoa

Työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille tai muuten vaikeasti työllistyville henkilöille parantamaan heidän elämänhallintaansa ja työllistymismahdollisuuksiaan. Kuntouttavan työtoiminnan taustalla on laki kuntouttavasta työtoiminnasta (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189). Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta tai muu laissa mainittu toimija, jonka kanssa kunta on tehnyt sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville henkilöille on ensiksi tehty aktivointisuunnitelma, jonka työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta laativat yhdessä asiakkaan kanssa.

Armo ry:llä on Valkeakosken kaupungin kanssa sopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Armo ry:n järjestämä kuntouttava työtoiminta jakautuu Seurahuoneenkadun tiloissa järjestettävään toimintaan sekä nuorisokeskus Pultissa järjestettävään nuorille suunnattuun kuntouttavaan työtoimintaan. Näiden lisäksi erilaiset räätälöidymmät vaihtoehdot esim. päihdekuntoutujille ovat myös mahdollisia.

Seurahuoneenkadun kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä ovat esimerkiksi ruuan jakaminen, käsitöiden tekeminen, ulkotyöt ja pienimuotoiset korjaustyöt sekä kiinteistönhuoltoon liittyvät tehtävät. Näiden rinnalla on monenlaista muutakin toimintaa, kuten työhönvalmennusta, teemapäiviä, kuntosaliryhmä ja asiakkaille tarjottava asiointiapu. Nuorille suunnatussa kuntouttavassa työtoiminnassa työtehtävinä ovat esimerkiksi kahvilatyöt, tapahtumajärjestämiset, mediatukihenkilön työt ja apuohjaajan työt erilaisissa pajoissa ja illoissa. Työtoiminnan rinnalla on muun muassa teemailtoja ja lyhytkursseja, opintoneuvontaa, työhönvalmennusta, asiointiapua ja sosiaalista isännöintiä.