Ihminen ensin

Toiminnan tavoitteet

Valkeakoskelaisten yksityishenkilöiden perustama yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys.
Go to Ruokailu

Ruokailu

Järjestämme yhteistyössä kunnan, seurakunnan ja yrittäjien kanssa yleishyödyllisiä palveluita, jotka tukevat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.

Go to Työtoiminta

Työtoiminta

Järjestämme kuntouttavaa työtoimintaa ja palkkatuettua työtä, jonka kautta asiakkaille järjestetään työtilaisuuksia yhdessä paikkakunnan yrityselämän kanssa.

Go to Yhteistyöverkosto

Yhteistyöverkosto

Tavoitteemme on koota paikkakunnan yksityisistä vuokranantajista yhteistyöverkosto, jossa tarjotaan asumisratkaisuja asunto ensin -periaatteen mukaisesti ja toteutetaan sosiaalista isännöintiä vertais- ja vapaaehtoistyön keinoilla.

Go to Aktiivisuus

Aktiivisuus

Toimimme aktiivisesti erillaisten avustusten ja hankerahoitusten saamiseksi paikkakunnalla järjestettävään työllistymistä tukevaan, sosiaalista hyvinvointia lisäävään ja itsenäistä asumista tukevaan toimintaan. (Ely, RAY, ESR jne.)

Uutiset